KandidátiPavel Linzer

PavelLinzer

Moravskoslezský kraj

Evropská unie musí být především udržitelný, bezpečný a silný svazek států

Je mi 25 let, pocházím z Ostravy a studuji na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde se také angažuji v akademickém senátu. Pracuji jako projektový manažer a lektor vzdělávacích a zážitkových programů a konferencí v Česku i v zahraničí. V letech 2022/23 jsem zastupoval ČR jako mladý delegát do OSN, nyní pokračuji jako delegát v Evropském fóru mládeže.

Jak by měla EU vypadat?

Evropská unie musí být především udržitelný, bezpečný a silný svazek států, které jsou k sobě navzájem solidární a schopné hájit své společné zájmy vůči ostatním světovým hráčům. Abychom tohoto cíle dosáhli, je nezbytné, aby Evropa naslouchala potřebám a využívala potenciál všech jejích obyvatel a nezapomínala přitom na mladou generaci.

S jakým cílem kandiduji a jaké oblasti se chci věnovat?

Kandiduji, protože věřím, že potřebujeme v Evropě silné hlasy mladé generace, která bude nejvíce nést důsledky rozhodnutí, jež se budou právě na unijní úrovni přijímat.

Chci se zaměřovat hlavně na témata udržitelnosti, vzdělávání a podpory regionů - věřím totiž, že musíme lidem ukazovat jaký smysl, význam a pomoc představuje členství v EU pro naši každodenní realitu.

Jaká je pro Vás nejinspirativnější evropská osobnost, ať už současná nebo historická, a proč?

Mnoho inspirativních osobností formovalo Evropu, ale pro mě je to Václav Havel. Jeho nenásilný odpor proti komunismu a jeho vize sjednocené Evropy založené na humanismu a lidských právech neztratila nic na své aktuálnosti. Jeho odkaz nám připomíná, že i v těžkých časech je důležité bojovat za pravdu a spravedlnost.