BlogPavel Linzer: Na jakých 3+1 prioritách bych chtěl pracovat v Evropském parlamentu?
30. 5. 2024

Pavel Linzer: Na jakých 3+1 prioritách bych chtěl pracovat v Evropském parlamentu?

ENVIRONMENTÁLNÍ A EKONOMICKÁ UDRŽITELNOST 🌿 🌍 Klimatická krize je největší výzvou naší generace. Není možné před ní zavírat oči a jen kritizovat, že nám někdo vnucuje zlý Green Deal - potřebujeme, aby Evropa usilovala především o Real Deal bez prázdných ideologických hádek a nálepkování -> potřebujeme odvahu dělat kroky, které nebudou polovičaté, ale budou mít potenciál zastavit prohlubování klimatické krize, umožní adaptaci Evropy na zhoršující se klimatické podmínky a zajistí, že životní podmínky v Evropě budou udržitelné pro současné i budoucí generace. O nic méně se totiž nehraje. Každá výzva je ale zároveň příležitostí. Ekonomická udržitelnost musí jít ruku v ruce s tou environmentální a v Evropě musíme konečně přestat zaspávat ohledně příležitostí a investic do zelené transformace oproti Číně a USA. Nebát se a čelit zelené a technologické transformaci je klíčové nejen pro naše životní, ale i ekonomické přežití, jinak nám ujede vlak, který už nedoženeme.

ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘÍLEŽITOSTEM A VZDĚLÁVÁNÍ 📚 ✏️Rovné příležitosti jsou základem spravedlivé a soudržné Evropy, se kterou se mohou identifikovat a podporovat ji všichni její obyvatelé. Každý člověk si zaslouží co nejrovnější start do života a kvalitní vzdělání bez ohledu na to, odkud a z jakých podmínek pochází. Budu usilovat o posílení programu Erasmus+, Discover EU a Evropského sboru solidarity i dalších výměnných pobytů, které umožňují mladé generaci rozvíjet svůj potenciál a na vlastní kůži pociťovat význam, benefity a potenciál našeho členství v EU. To platí především pro mladé klidi ze znevýhodněného prostředí. Budu se zasazovat též o rozvoj spolupráce evropských univerzit a studentských mobilit nejen v rámci Erasmu+, ale také modelu propojených aliancí univerzit, který se poslední roky buduje. Budu klást důraz na podporu celoživotního vzdělávání a rekvalifikace, jež pomohou lidem adaptovat se na měnící se trh práce a usilovat o začleňování znevýhodněných skupin do vzdělávacího systému i společnosti.

PODPORA REGIONŮ A MLÁDEŽE 🏘 👥 Naše regiony čelí různým výzvám od vylidňování venkova přes nedostatečné dopravní i jiné infrastruktury a často chybějící příležitostosti a jejich centralizaci až po pořád existující překážky v přeshraniční spolupráci. Chci se zasadit o efektivní využívání strukturálních fondů EU na modernizaci (především železniční) infrastruktury, ale také její sdílení (např. v oblasti zdravotnictví) v přeshraničních oblastech a podporu inovací v regionech. Budu také prosazovat větší zapojení měst a obcí do rozhodování na evropské úrovni, klást důraz na dodržování principu subsidiarity a snažit se být hlasem jejich potřeb a problémů v Evropě. To samé platí pro hlas 1⁄3 naší populace - naší mladé generace, který musí více zaznívat (nejen) v evropské politice. Rozhoduje se o naší budoucnosti a je třeba, abychom byli u rozhodovacího stolu, protože bez naší urgence a energie se věci nezlepší včas. Chci posilovat dialog mladých lidí a evropských institucí a otvírat na evropské i národní úrovni témata, která jsou pro ni klíčová, ať už jde o klima, bydlení, vzdělávání nebo třeba volby od 16.

+

BEZPEČNOST 🛡 🕊 Ať už to je válka na Ukrajině, celosvětově se zhoršující bezpečnostní situace nebo třeba ochrana vnějších hranic v souvislosti s migrační krizí, jasně se ukazuje, že Evropa musí posilovat svoji bezpečnost a spolupráci v ní - Evropa, která nebude bezpečná, totiž nemůže být Evropou udržitelnou a prosperující. Už 5 let jsem členem Aktivních záloh AČR a absolvoval jsem i operační nasazení při ostraze našich hranic se Slovenskem. Bezpečnost Česka ani Evropy proto pro mě nejsou jen prázdné pojmy, ale něco, co věřím, že je základním úkolem a cílem evropského společenství a za co bychom měli převzít aktivní odpovědnost. V EU budu podporovat posilování spolupráce jak bezpečnostních složek, tak armád členských států tak, abychom chránili naše vnější hranice a byli odolní i proti nově vzrůstajícím hybridním hrozbám.

Pokud vám záleží na stejných tématech, budu rád, když podpoříte 7. a 8. června svým hlasem STAN a svým kroužkem podpoříte mladý a silný hlas ČR v EU pod č. 15.

Více z dění ze Stanu

Evropský parlament
11. 6. 2024
Děkujeme za vaše hlasy
Starostové dosáhli v evropských volbách výsledku 8,7 % hlasů, což znamená zisk dvou mandátů.
Evropský parlament
3. 6. 2024
Danuše Nerudová se stala členkou Starostů
Předsednictvo Starostů a nezávislých včera na svém jednání oficiálně schválilo žádost Danuše Nerudové o členství v hnutí. Jedná se o logický krok, který potvrzuje …
24. 5. 2024
Hlavní evropské téma je bezpečnost
Nový Eurobarometr, masivní výzkum týkající se nálad a postojů Evropanů, ukázal, co říkám já i Starostové. Hlavní evropské téma je bezpečnost.
Evropský parlament
21. 5. 2024
Jak získat voličský průkaz do Eurovoleb?
Chcete-li přijít k volbám a víte, že se nedostanete do své volební místnosti, můžete si samozřejmě zažádat o voličský průkaz a odevzdat svůj hlas v některé jiné. Žádost …