Postaráme se o Česko
v Evropské unii.
Aktivně a odborně

Postaráme se o kvalitu života v regionech

Prosadíme větší finanční podporu pro regiony s cílem stírat rozdíly mezi nimi. Chceme využít všechny možnosti přeshraniční spolupráce. Například ve zdravotní péči, kde podpoříme využívání nemocnic a jak praktických, tak specializovaných lékařů na obou stranách hranic.

Postaráme se o to, aby Evropa byla přívětivá i pro mladé lidi

Chceme zvýšit rozpočet pro program Erasmus+. Mladé lidi zapojíme do rozhodovacích procesů ve všech oblastech politiky EU, které se jich týkají.

Postaráme se o lepší ochranu před nelegální migrací

Zesílíme ochranu vnějších hranic, zavedeme přísné hraniční kontroly, rychlou návratovou politiku a efektivní spolupráci sezeměmi původu i tranzitu.

Postaráme se o potravinovou soběstačnost a bezpečnost

Zasadíme se o vyšší podporu lokálních producentů potravin, malých a středně velkých zemědělců a o zkrácení dodavatelských řetězců.

Postaráme se o to, aby Evropa snižovala emise skleníkových plynů

Podpoříme odchod od fosilních paliv, přechod na nízkoemisní energetiku, dopravu a udržitelné zemědělství. Umožníme Evropě stát se světovým lídrem v zelených technologiích.

Postaráme se o to, aby Evropa v boji s dezinformacemi vítězila

Musíme posílit spolupráci mezi zpravodajskými službami států EU a podpořit svobodu médií a nezávislou žurnalistiku. Přerušíme finanční toky nepřátelskýmmocnostem, které financují své vlivové operace v Evropě.

Postaráme se o bezpečnost Evropy

Jsme pro posílení evropského pilíře NATO a prohloubení spolupráce mezi členskými státy EU v oblasti obrany.

Postaráme se o energetickou a surovinovou soběstačnost Evropy

Zajistíme dostupnost strategických surovin pro klíčová odvětví evropského průmyslu. Zasadíme se o posílení spolupráce Evropy s Afrikou, Indo-Pacifikem a Latinskou Amerikou. Zlepšíme podmínky pro vznik inovací v energetickém průmyslu.

Postaráme se o snížení zbytečných regulací

Budeme usilovat o odstranění nadbytečných regulací ze strany EUa budeme prosazovat jejich minimalistické používání na národní úrovni.

Postaráme se o to, aby se velcí hráči nevyhýbali placení daní

Zasadíme se o spravedlivé zdanění technologických gigantů a budeme prosazovat pravidla proti daňovým rájům a praní špinavých peněz.

Postaráme se o ochranu vašich osobních údajů

Posílíme spolupráci mezi státy v oblasti kyberbezpečnosti a ochrany informací evropských občanů, firem a institucí. Budeme prosazovat posílení práv občanů EU na kontrolu nad svými osobními údaji.

Postaráme se o to, aby mladí lidé dostali příležitost účastnit se demokracie

Chceme prosadit volební právo pro mladé lidi od 16 let.