KandidátiMartin Exner

MartinExner

Středočeský kraj

Chci silnou EU pro silné Česko

Jsem poslancem PSP ČR, mezi lety 2014-2022 jsem působil jako starosta obce Nová Ves v okrese Mělník. Před tím jsem pracoval jako obchodník a projektový manažer v zahraničním obchodu v oboru elektráren. Vykonávám funkci předsedy Okrašlovacího spolku Nových Ouholic a okolí. Jsem aktivní v celoevropském spolku Pulse of Europe. Je mi 60 let a bydlím v Nové Vsi v okrese Mělník.

Jak by měla EU vypadat?

Chci silnou EU pro silné Česko. Chci EU akceschopnou, rozhodující kvalifikovanou většinou, se společnou armádou jako druhým pilířem NATO, ekologickou a podporující inovativní zelené technologie, sociálně spravedlivou, s druhým společným úředním jazykem angličtinou. Chci EU jako federaci regionů.

S jakým cílem kandiduji a jaké oblasti se chci věnovat?

Chci ukázat Čechům, že EU je pro ně výhodná, a v EU, že Češi jsou dobrými Evropany. Chci se věnovat evropské bezpečnosti - vnitřní, vojenské, energetické i ekologické; evropské integraci a budování evropské identity za dodržování evropských hodnot - liberální demokracie, lidských práv a právního státu.

Jaká je pro Vás nejinspirativnější evropská osobnost, ať už současná nebo historická, a proč?

Richard Mikuláš hrabě Coudenhove-Kalergi, který již v roce 1924 založil Panevropskou unii, hnutí pro sjednocení Evropy stojící na podobných ideálech jako EU, a po celý svůj život rozvíjel panevropskou myšlenku.

Děje se kolem mě

Výjezd
2. 12. 2023
V Kolíně s našimi evropskými lídry debatovala i Petra Pecková
„Vítám Jana Farského, který si myslí, že politika by měla být víc jako smajlík než vykřičník. A přivítejme Danuši Nerudovou, která říká, že místo sledování politických …