KandidátiJan Papajanovský

JanPapajanovský

Ústecký kraj

Chtěl bych nápaditou a inovativní Evropskou unii

Jmenuji se Jan Papajanovský a je mi 29 let. Jako doktorand na Právnické fakultě UK se věnuji dotačnímu právu. Jako starosta České Kamenice, kterým jsem již druhým volebním obdobím, se zabývám především agendou regionálního rozvoje.

Jak by měla EU vypadat?

Chtěl bych nápaditou a inovativní Evropskou unii, která podporuje kreativitu a nové technologie. Soudržnou EU, která investuje do rozvoje regionů. Akceschopnou EU, která se nebojí čelit novým výzvám. EU otevřenou všem generacím, která naslouchá potřebám a obavám občanů, podporuje jejich zájmy a nabízí příležitosti se aktivně podílet na rozhodování v evropských procesech. Demokratickou EU, která dokáže efektivně zajistit dodržování hodnot právního státu a zároveň garantuje rovná práva všem občanům.

S jakým cílem kandiduji a jaké oblasti se chci věnovat?

Vzhledem ke své odbornosti bych se rád věnoval a domácímu publiku přibližoval témata související s ekonomickou a ekologickou transformací a jejími dopady na venkovské oblasti. Konkrétně bych se chtěl zaměřit na to, aby z legislativních opatření typu Fit for 55 neprofitovala pouze města, ale také venkov. Tomu mohou přinést nejen zlepšení životního prostředí, ale také ekonomickou prosperitu a zvýšení kvality života.

Jaká je pro Vás nejinspirativnější evropská osobnost, ať už současná nebo historická, a proč?

Pro inspiraci nemusím zacházet do zahraničí. Danuše Nerudová je silnou osobností, která se v těžkém prostředí dokázala prosadit svou vůlí a odhodláním a také vzbudit zájem velkého množství mladých lidí o veřejné dění. Jan Farský celá léta neúnavně bojoval za transparentnost a rozvoj okrajových regionů České republiky.

Děje se kolem mě

Výjezd
12. 12. 2023
Inspirativní setkání s Lukášem Pulkem v Ústí nad Labem
Neptej se, co společnost může udělat pro tebe. Ptej se, co můžeš ty udělat pro společnost.