KandidátiJan Marek

JanMarek

Liberecký kraj

Přál bych si EU více zaměřenou na reálné cíle a na udržitelný spravedlivý blahobyt

Jmenuji se Jan Marek, mám 45 let a pocházím z Liberce. Pracuji jako projektový manažer transferu technologií na vysoké škole, dříve ve výzkumu. Třetím volebním obdobím jsem zastupitelem města Liberec a více jak 30 let aktivním skautem, dnes vedoucím střediska. Vystudoval jsem politologii a veřejnou sociální politiku na FSV UK v Praze.

Jak by měla EU vypadat?

Evropská společenství byla založena s cílem zajistit v Evropě blahobyt, dostatek potravin a spolupráci místo soupeření. Dnešní EU si klade mnoho ambiciózních cílů, které členské státy nedovedou efektivně splnit. Mnohé evropské cíle dokonce konkurenceschopnost a blahobyt Evropy ohrožují. Proto bych si přál EU více zaměřenou na reálné cíle a na udržitelný spravedlivý blahobyt tak, jak to bylo dáno do vínku Evropským společenstvím při jejich vzniku.

S jakým cílem kandiduji a jaké oblasti se chci věnovat?

Díky svým pracovním zkušenostem z aplikovaného výzkumu a z podnikatelského prostředí bych se rád věnoval společným evropským snahám v podpoře mezinárodního výzkumu a vývoje, mobilit studentů i pedagogů.

Jaká je pro Vás nejinspirativnější evropská osobnost, ať už současná nebo historická, a proč?

Ludwig Erhard - 14 let byl německým ministrem financí, 3 roky německým kancléřem za CDU. Díky jeho reformám poválečné ekonomiky a prosazení sociálního tržního hospodářství dal základ německému hospodářskému zázraku dle jeho motta „blahobyt pro všechny". Příkladná je jeho pracovitost, pověstná připravenost na jednání a cílevědomé sledování daných strategií a vizí. Jeho diplomatické kontakty s východním blokem byly na svou dobu odvážné a pomohly snížit napětí v Evropě.

Děje se kolem mě

Výjezd
16. 2. 2024
„Potřebujeme sílu mladé generace,“ řekla v Liberci Danuše Nerudová
„Když vám bude někdo říkat, že jste moc mladí, že nemáte dost zkušeností a že na to prostě nemáte, tak se nenechte se odradit. Potřebujeme sílu mladé generace,“ řekla …