BlogJak získat voličský průkaz do Eurovoleb?
Evropský parlament
21. 5. 2024

Jak získat voličský průkaz do Eurovoleb?

Chcete-li přijít k volbám a víte, že se nedostanete do své volební místnosti, můžete si samozřejmě zažádat o voličský průkaz a odevzdat svůj hlas v některé jiné. Žádost můžete podat elektronicky, poštou nebo se osobně stavit na vašem obecním úřadě. Voličský průkaz si vyzvednete nebo vám bude zaslán poštou. Níže najdete podrobný návod na to, jak si voličák opatřit. A pozor, v těchto volbách nejde volit ze zahraničí!

1. OSOBNĚ

Kde? na obecním úřadě v místě vašeho trvalého pobytu (cizinci v místě registrovaného pobytu v ČR) Pozor! V Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem, Pardubicích, Opavě a Liberci na úřadě příslušné městské části, nebo úřadě městského obvodu. Voliči zapsaní ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě musí navštívit svůj zastupitelský úřad. Nezapomeňte si vzít svůj doklad totožnosti. 

Kdy? do středy 5. června 2024 do 16:00

Výhody: průkaz získáte i na poslední chvíli. 

2. ELEKTRONICKY PŘES PORTÁL OBČANA

Nejjednodušší a nejlevnější je podat si žádost prostřednictvím Portálu občana, kam se přihlásíte bankovní identitou nebo klíčenkou eGovernmentu. 

Kdy? pro zaslání průkazu poštou musíte mít zažádáno do pátku 31. května 2024 do 16:00.

Výhody: žádost je předvyplněná vašimi údaji, automaticky za vás doplní adresu úřadu, nemusíte si nechávat ověřovat svůj podpis, neplatíte poštovné a průkaz vám přijde poštou, případně si ho vyzvednete na úřadě.  

3. ELEKTRONICKY PŘES DATOVOU SCHRÁNKU

Jak? Vytvořte si dokument s žádostí, ve které uvedete jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu (v případě cizinců adresu pobytu na území ČR), případně adresu pro doručení voličského průkazu. A také větu, že žádáte o voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu. Mustr takového dokumentu najdete zde.

Kam? žádost zašlete datovou schránkou obecnímu úřadu v místě vašeho trvalého pobytu. Pozor! V Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem, Pardubicích, Opavě a Liberci na úřadu příslušné městské části, nebo úřadu městského obvodu. Voliči zapsaní ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě musí požádat o voličský průkaz svůj zastupitelský úřad.

Kdy? elektronicky přes datovku musíte mít zažádáno do pátku 31. května 2024 do 16:00.

4. POŠTOU

Jak? Vytvořte si dokument s žádostí, ve kterém uvedete jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu (v případě cizinců adresu pobytu na území ČR), případně adresu pro doručení voličského průkazu. A také větu, že žádáte o voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. To zvládnete na poště, czechpointu nebo na obecním úřadě. Nezapomeňte si k ověření vzít svůj doklad totožnosti. 

Kdy? Písemně musíte mít zažádáno do pátku 31. května 2024 do 16:00. Pozor! V čase 16:00 už musí být vaše žádost na úřadě.

BONUS: Kdo může u nás volit do Evropského parlamentu?

Každý občan ČR, který alespoň ve dnech voleb dosáhne věku 18 let. A také každý občan jiného členského státu EU, který alespoň ve dnech voleb dosáhne věku 18 let, který je nejméně 45 dnů přede dnem voleb přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

Více z dění ze Stanu

Evropský parlament
11. 6. 2024
Děkujeme za vaše hlasy
Starostové dosáhli v evropských volbách výsledku 8,7 % hlasů, což znamená zisk dvou mandátů.
Evropský parlament
3. 6. 2024
Danuše Nerudová se stala členkou Starostů
Předsednictvo Starostů a nezávislých včera na svém jednání oficiálně schválilo žádost Danuše Nerudové o členství v hnutí. Jedná se o logický krok, který potvrzuje …
24. 5. 2024
Hlavní evropské téma je bezpečnost
Nový Eurobarometr, masivní výzkum týkající se nálad a postojů Evropanů, ukázal, co říkám já i Starostové. Hlavní evropské téma je bezpečnost.