KandidátiEva Volfová

EvaVolfová

Plzeňský kraj

Chtěla bych Evropu, která dokáže společně čelit složitým a komplexním problémům

Více než 20 let se zabývám ochranou přírody. Vystudovala jsem obor Ochrana životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Je mi 45 let a žiji v Nebílovech nedaleko Plzně se svojí rodinou. Působila jsem jako náměstkyně na ministerstvu životního prostředí. V současnosti pracuji jako odborná konzultantka v oblasti ochrany životního prostředí.

Jak by měla EU vypadat?

Mám vizi Evropy, která spojuje péči o životní prostředí s důrazem na společné evropské hodnoty a prosperitu. Chtěla bych Evropu, která dokáže společně čelit složitým a komplexním problémům. Klimatická krize i krize biodiverzity ohrožují nás i další generace. Je potřeba rychle jednat, snižovat emise, vracet vodu do krajiny, vytvářet více místa pro přírodu.

S jakým cílem kandiduji a jaké oblasti se chci věnovat?

Konečně bylo schváleno EU Nature Restoration Law, jehož naplňování bude stát spoustu práce. Zahrnuje ochranu a obnovu přírody, péči o opylovače, zeleň ve městech, revitalizaci řek. Dále je klíčové snižování emisí oxidu uhličitého, modernizace energetiky se zahrnutím obnovitelných zdrojů a další politiky evropské zelené transformace.

Jaká je pro Vás nejinspirativnější evropská osobnost, ať už současná nebo historická, a proč?

Klára Salzmann, krajinná architektka. Klára velmi neúnavně pracuje na zlepšení stavu krajiny. Její krajinné studie jsou jedinečné. Učí studenty na Fakultě architektury ČVUT.

Děje se kolem mě

Výjezd
24. 10. 2023
Setkání s inspirativními lidmi na Plzeňsku
Kromě diskuzí s veřejností jezdí naši lídři do eurovoleb Jan Farský a Danuše Nerudová po regionech a setkávají se s inspirativními lidmi a poznávají občas trochu …