KandidátiZdeněk Mlynář

ZdeněkMlynář

Pardubický kraj

Pokud chceme, aby Evropa hrála i nadále významnou roli v současném dynamicky se měnícím světě, tak je nutná větší spolupráce a integrace v rámci EU

Jmenuji se Zdeněk Mlynář, je mi 31 let a pocházím z malé obce Kunvald v Pardubickém kraji. Pracovně se věnuji vývoji zabezpečovacích zařízení nízkého napětí pro energetiku a domácnosti pro Siemens. Dále se v rámci STAN věnuji energetice a energetické bezpečnosti.

Jak by měla EU vypadat?

Můj osobní názor je, že pokud chceme, aby Evropa hrála i nadále významnou roli v současném dynamicky se měnícím světě, tak je nutná větší spolupráce a integrace v rámci EU. Například na poli energetického propojení jednotlivých států, jednotného kapitálového trhu, společné obrany či jednotné zahraniční politiky. S tím ruku v ruce souvisí i snížení současné byrokratické zátěže, která brzdí rozvoj EU vůči ostatním částem světa.

S jakým cílem kandiduji a jaké oblasti se chci věnovat?

Mým cílem je podpořit Honzu Farského a Danuši Nerudovou jakožto naše lídry do EP, kdy bych jim rád poskytoval odbornou podporu právě v oblasti energetiky. Zároveň bych chtěl svojí kandidaturou přilákat k veřejnému dění mladé lidi, jelikož moje generace bude nejvíce ovlivněna rozhodnutími, která se v současné a nejbližší době na úrovni EU a národních států dějí.

Jaká je pro Vás nejinspirativnější evropská osobnost, ať už současná nebo historická, a proč?

Konrad Hermann Joseph Adenauer - první kancléř Západního Německa, a to hlavně z důvodů úspěšné integrace SRN do západoevropských struktur, posílení spolupráce s Velkou Británií, USA a Francií. A také za vyjednání a propuštění válečných zajatců ze Sovětského svazu. Výrazně také napomohl k ekonomickému růstu SRN po druhé světové válce.